Việc tạo ra một khung đăng ký nhanh, đăng nhập nhanh, tìm kiếm, đăng xuất trượt dọc từ trên xuống cho diễn đàn thật đơn giản với đoạn code này, áp dụng cho tất cả các phiên bản của forumvi