Diễn Đàn Phan Ri Club Online

Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Hướng Dẫn - Code] Viewtopic_body Đẹp

Share
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #1

   on Wed Dec 21, 2016 12:53 am

  Chèn code dưới vào hết trong viewtopic_body

  Code:
  [size=13]<script type="text/javascript">//<![CDATA[[/size]
  [size=13]var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';[/size]
  [size=13]var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';[/size]
  [size=13] function level(Posts,Coins,Thanked){var d=(Posts*10+Coins*5);var e=(d/1500);var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);var g=Math.floor(e+parseInt(1));if(g<2){(g="1 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<3){(g="2 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<4){(g="3 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<5){(g="4 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<6){(g="5 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<7){(g="6 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<8){(g="7 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<9){(g="8 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<10){(g="9 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<11){(g="10 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<12){(g="11 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<13){(g="12 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<14){(g="13 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<15){(g="14 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<16){(g="15 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<17){(g="16 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<18){(g="17 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<19){(g="18 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<20){(g="19 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<21){(g="20 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<22){(g="21 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<23){(g="22 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<24){(g="23 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<25){(g="24 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<26){(g="25 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<27){(g="26 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<28){(g="27 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<29){(g="28 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<30){(g="29 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<31){(g="30 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")&&(f="99")};var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);document.write('<fieldset style="padding:7px;width: 157px;border: 0px solid #D4D4D4;color: gray;font-size: 7pt;border-radius: 2px;"><legend><font color="red"><b>Cấp độ : '+g+'</b></font></legend><b><font color=orange> Tài năng : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div><b><font color=green> Uy tín : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div><font color=RoyalBlue1> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div></fieldset>')};[/size]
  [size=13]//]]>[/size]
  [size=13]</script>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">[/size]
  [size=13]    <tr>[/size]
  [size=13]      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">[/size]
  [size=13]        <span class="nav">[/size]
  [size=13]        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->[/size]
  [size=13]        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]border="0" /></a>[/size]
  [size=13]        <!-- END switch_user_authpost -->[/size]
  [size=13]        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->[/size]
  [size=13]        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>[/size]
  [size=13]        <!-- END switch_user_authreply -->[/size]
  [size=13]        </span>[/size]
  [size=13]      </td>[/size]
  [size=13]            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->[/size]
  [size=13]      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">[/size]
  [size=13]        <span class=" smallfont bold">[/size]
  [size=13]            <script type="text/javascript">[/size]
  [size=13]            //<![CDATA[
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>[/size]
  [size=13]            </script>[/size]
  [size=13]        </span>[/size]
  [size=13]      </td>[/size]
  [size=13]      <!-- END insert_plus_menu -->[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]</table>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<!-- BEGIN switch_image_resize --><script type="text/javascript">[/size]
  [size=13]//<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]></script><!-- END switch_image_resize -->[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">[/size]
  [size=13]  <tr align="right">[/size]
  [size=13]      <td class="catHead" colspan="2" height="28">[/size]
  [size=13]        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">[/size]
  [size=13]            <tr>[/size]
  [size=13]              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>[/size]
  [size=13]              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat">[/size]
  [size=13]                <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}[/size]
  [size=13]                <!--google_ad_section_end --></td>[/size]
  [size=13]              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat">[/size]
  [size=13]                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>[/size]
  [size=13]            </tr>[/size]
  [size=13]        </table>[/size]
  [size=13]      </td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]  {POLL_DISPLAY}[/size]
  [size=13]  <!-- BEGIN postrow -->[/size]
  [size=13]  <!-- BEGIN displayed -->[/size]
  [size=13]<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">[/size]
  [size=13]  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span>[/size]
  [size=13]    <div class="normal" style="float:right">[/size]
  [size=13]<a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</b>[/size]
  [size=13]</a></div>[/size]
  [size=13]    [/size]
  [size=13]    </td></tr>[/size]
  [size=13]  <tr class="post">[/size]
  [size=13]      <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">[/size]
  [size=13]              [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">[/size]
  [size=13]              <tr>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]                            <td class="alt2">[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]    <td width="36" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_10.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="143" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_11.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="18" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_12.gif"></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]    <td width="36" height="42" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_13.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="143" height="42" style="background:url(http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/status10.gif)" align="center" class="smallfont">[/size]
  [size=13]      <em id="vbstatus_11698847" style="color:blue">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}[/size]
  [size=13]</em>[/size]
  [size=13]  </td>[/size]
  [size=13]    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_14.gif"></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]    <td width="36" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_15.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="143" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_16.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_17.gif"></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]</table>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">[/size]
  [size=13]<td>[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat10.png" width="13" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat11.png" width="150" height="6">[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat12.png" width="4" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td>[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat13.png" width="6" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat14.png" width="13" height="0">[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat15.png" width="13" height="8" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td>[/size]
  [size=13]        <span class="avatarxt"><span class="poster-profile">[/size]
  [size=13]          <div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">[/size]
  [size=13]          <!-- BEGIN profile_field -->[/size]
  [size=13]          <span class="fmviShopauto">[/size]
  [size=13]              {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}[/size]
  [size=13]          </span>[/size]
  [size=13]          <!-- END profile_field -->[/size]
  [size=13]        </div>[/size]
  [size=13]      <div>  <div class="bvavatar">[/size]
  [size=13]          {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}[/size]
  [size=13]        </div></div>[/size]
  [size=13]          [/size]
  [size=13]<script>[/size]
  [size=13]    $(function() {[/size]
  [size=13]    [/size]
  [size=13]      if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {[/size]
  [size=13]    [/size]
  [size=13]    $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();[/size]
  [size=13]          $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") +  + '"></object>').show().next().hide();[/size]
  [size=13]      };[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {[/size]
  [size=13]            $(this).hide();[/size]
  [size=13]    $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();[/size]
  [size=13]            $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();[/size]
  [size=13]        });[/size]
  [size=13]        $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {[/size]
  [size=13]    $(this).hide();[/size]
  [size=13]    $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();[/size]
  [size=13]            $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();[/size]
  [size=13]        });[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    });[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    </script>[/size]
  [size=13]        </span>[/size]
  [size=13]</td>[/size]
  [size=13]      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat16.png" width="6" height="0">[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat17.png" width="6" height="1" alt=""></td>[/size]
  [size=13]<img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat18.png" width="6" height="1" alt=""></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]      <td>[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat19.png" width="13" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat20.png" width="150" height="6">[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat21.png" width="1" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td>[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat22.png" width="6" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]</table>[/size]
  [size=13]</td>[/size]
  [size=13]                            <td align="left" width="100%">[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<strong><font color=blue>MaiKhongQuen - </font>{postrow.displayed.POSTER_NAME} – <font color=red> [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]  <table width="230px">[/size]
  [size=13]<tr>[/size]
  [size=13]<td>[/size]
  [size=13]<div class="">[/size]
  [size=13]<fieldset class="fieldset"><legend>Tước Hiệu</legend>[/size]
  [size=13]<FONT face="Times New Roman">[/size]
  [size=13]<B>[/size]
  [size=13]<font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">[/size]
  [size=13]<marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>[/size]
  [size=13]</B>[/size]
  [size=13]</FONT>[/size]
  [size=13]</div></td>[/size]
  [size=13]</tr>[/size]
  [size=13]</table>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]  </font></strong>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]        <span class="smallfont">[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]      <br>[/size]
  [size=13]{postrow.displayed.RANK_IMAGE}  [/size]
  [size=13]                      </span>[/size]
  [size=13]          [/size]
  [size=13]      [/size]
  [size=13]<input id="moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar Thường.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar Thường"/>[/size]
  [size=13]<input id="dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar flash.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar flash"/>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table cellspacing="0"[/size]
  [size=13]cellpadding="0"><tr><td[/size]
  [size=13]class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<fieldset style="border: 2px dotted rgb(255, 102, 153); padding: 10px; width: 155px; display: block;">[/size]
  [size=13]<br /><script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>[/size]
  [size=13] </fieldset>  [/size]
  [size=13]  </td>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    [/size]
  [size=13]<td align="left" width="30%"><span class="smallfont">[/size]
  [size=13]                        [/size]
  [size=13]<!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->[/size]
  [size=13]<div class="levelhinhnguoi" align="left">[/size]
  [size=13]<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">[/size]
  [size=13]<!-- BEGIN profile_field -->[/size]
  [size=13]{postrow.displayed.profile_field.LABEL}[/size]
  [size=13]  {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}[/size]
  [size=13]  {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}[/size]
  [size=13]<!-- END profile_field -->[/size]
  [size=13]{postrow.displayed.POSTER_RPG}[/size]  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé