Với fancybox mọi việc đều trở lên nhanh chóng tiện dụng, ngoài việc giúp bạn có xem ảnh trong bài viết mượt mà, fancybox còn có thể tạo ra một bảng đăng nhập nhanh và thông báo tin nhắn nếu bạn cần