Sử dụng đoạn Javacript này giống như một mẹo nhỏ tạo ra một bảng thống kê ảo số lượng thành viên đang truy cập diễn đàn, áp dụng cho tất cả các phiên bản của forumvi