Code này sẽ tạo ra một nút đóng mở khung chat với fanpage facebook khi bạn click vào, áp dụng cho tất cả các phiên bản diễn đàn của forumvi