Dùng đoạn css này để Việt hóa trang lý lịch thành viên vừa đơn giản, gọn nhẹ mà lại đem lại hiệu quả cao, áp dụng cho tất cả các phiên bản của forumvi