Code này sẽ mang lại cho diễn đàn của bạn một khung thông báo đẹp, áp dụng cho phiên bản Invision của forumvi