Code này sẽ làm hiện tooltip hashtags (thông tin) khi rê chuột vào tên thành viên ở mọi nơi trong diễn đàn, áp dụng với tất cả phiên bản của forumvi