Diễn Đàn Phan Ri Club Online

Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Hướng Dẫn - Code] Code Chatbox KingPrivate v2.0

Share
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 26

  Đến từ Đến từ : Phan Rí Cửa

  Điểm Cảm Ơn : 149

  Tham Gia : 29/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #1

   on Sun Dec 14, 2014 2:05 pm

  [Share] Code Chatbox KingPrivate v2.0

  Code:
  <title>Chatbox 2.0</title><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /><meta content="text/javascript" http-equiv="content-script-type" /><meta content="text/css" http-equiv="content-style-type" /><link href="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/minilo10.png" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" /><meta content="en" name="language" /><meta content="Hướng dẫn - Chia sẽ - Phát triển ứng dụng cho Forumotion" name="description" /><meta lang="en" content="Vietnamese Forumotion, fmvi.org, fmvi.vn, fmvi.tk, fmvi-group, free forum, templastes, HTML, JavaScript, jQuery, forumotion, support, TUT, share, free, easy, simple" name="keywords" /><meta content="index, follow, noodp" name="robots" /><meta content="c5k20fjsxZJqQF83Ldn3cySwds1MUd8CFhUBpIVPXUo" name="google-site-verification" /><meta content="Vietnamese Forumotion - chatbox 2.0" name="title" /><link type="text/css" href="https://googledrive.com/host/0B0oVWDCpFYi4R1dIY2JuaFVuQmc/fmvicbox.css" rel="stylesheet" /><link title="Vietnamese Forumotion" href="/improvedsearch.xml" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search" /><link title="Search forums" href="http://www.board-directory.net/en/search/improvedsearch.xml" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search" /><script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script><script src="https://googledrive.com/host/0B0oVWDCpFYi4RW5FWXdoSlZpWmM/chatboxfrvi.js" type="text/javascript"></script><style>#chatbox_header.main-head{display:none}</style><script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var _gaq = _gaq || [];_gaq.push(["_setAccount", "UA-26966514-1"]);_gaq.push(["_trackPageview"]);(function() {var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);})();//]]></script>
  <table id="chatbox_footer">
      
     <tbody>
        <tr>
                
           <td style="width: 100px;" id="data">
                      <input id="submit_button" value="Gửi" name="submit_button" type="submit" />        <input value="0" id="sbold" type="hidden" />        <input value="0" id="sitalic" type="hidden" />        <input value="0" id="sunderline" type="hidden" />        <input value="0" id="sstrike" type="hidden" />        <input value="#333333" id="scolor" type="hidden" />        <input value="fmvi" id="scode" type="hidden" />        <input value="0" id="suid" type="hidden" />      
           </td>
                
           <td>
                      <input autocomplete="off" class="post" maxlength="1024" size="35" name="message" id="message" type="text" />                  
           </td>
                
           <td style="width: 300px; text-align: center;">
                      
              <div class="button" id="divbuzz">
                             <img style="width: 60px; height: 20px;" src="http://r25.imgfast.net/users/2511/24/83/66/smiles/2053998239.gif" alt="buzz" title="buzz" />        
              </div>
                      
              <div class="font button" id="divbold">
                             <img style="width: 21px; height: 20px;" title="Bold" alt="Bold" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" />        
              </div>
                      
              <div class="font button" id="divitalic">
                             <img style="width: 21px; height: 20px;" title="Ital." alt="Ital." src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif" />        
              </div>
                      
              <div class="font button" id="divunderline">
                             <img style="width: 21px; height: 20px;" title="Underl." alt="Underl." src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif" />        
              </div>
                      
              <div class="font button" id="divstrike">
                             <img style="width: 21px; height: 20px;" title="Strike" alt="Strike" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif" />        
              </div>
                      
              <div class="wd button" id="divcolor">
                             <img style="width: 20px; height: 20px; background-color: rgb(51, 51, 51);" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" id="show_color" alt="Font color" title="Font color" />        
              </div>
                      
              <div id="cColor">
                 <ul>
                    <li>
                       <a href="#" title="#ffffff" rel="ffffff" style="background: #ffffff; colour: 000000;">#ffffff</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#ffccc9" rel="ffccc9" style="background: #ffccc9; colour: 000000;">#ffccc9</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#ffce93" rel="ffce93" style="background: #ffce93; colour: 000000;">#ffce93</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#fffc9e" rel="fffc9e" style="background: #fffc9e; colour: 000000;">#fffc9e</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#ffffc7" rel="ffffc7" style="background: #ffffc7; colour: 000000;">#ffffc7</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#9aff99" rel="9aff99" style="background: #9aff99; colour: 000000;">#9aff99</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#96fffb" rel="96fffb" style="background: #96fffb; colour: 000000;">#96fffb</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#cdffff" rel="cdffff" style="background: #cdffff; colour: 000000;">#cdffff</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#cbcefb" rel="cbcefb" style="background: #cbcefb; colour: 000000;">#cbcefb</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#cfcfcf" rel="cfcfcf" style="background: #cfcfcf; colour: 000000;">#cfcfcf</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#fd6864" rel="fd6864" style="background: #fd6864; colour: 000000;">#fd6864</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#fe996b" rel="fe996b" style="background: #fe996b; colour: 000000;">#fe996b</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#fffe65" rel="fffe65" style="background: #fffe65; colour: 000000;">#fffe65</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#fcff2f" rel="fcff2f" style="background: #fcff2f; colour: 000000;">#fcff2f</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#67fd9a" rel="67fd9a" style="background: #67fd9a; colour: 000000;">#67fd9a</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#38fff8" rel="38fff8" style="background: #38fff8; colour: 000000;">#38fff8</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#68fdff" rel="68fdff" style="background: #68fdff; colour: 000000;">#68fdff</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#9698ed" rel="9698ed" style="background: #9698ed; colour: 000000;">#9698ed</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#c0c0c0" rel="c0c0c0" style="background: #c0c0c0; colour: 000000;">#c0c0c0</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#fe0000" rel="fe0000" style="background: #fe0000; colour: 000000;">#fe0000</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#f8a102" rel="f8a102" style="background: #f8a102; colour: 000000;">#f8a102</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#ffcc67" rel="ffcc67" style="background: #ffcc67; colour: 000000;">#ffcc67</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#f8ff00" rel="f8ff00" style="background: #f8ff00; colour: 000000;">#f8ff00</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#34ff34" rel="34ff34" style="background: #34ff34; colour: 000000;">#34ff34</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#68cbd0" rel="68cbd0" style="background: #68cbd0; colour: 000000;">#68cbd0</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#34cdf9" rel="34cdf9" style="background: #34cdf9; colour: 000000;">#34cdf9</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#6665cd" rel="6665cd" style="background: #6665cd; colour: 000000;">#6665cd</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#9b9b9b" rel="9b9b9b" style="background: #9b9b9b; colour: 000000;">#9b9b9b</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#cb0000" rel="cb0000" style="background: #cb0000; colour: 000000;">#cb0000</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#f56b00" rel="f56b00" style="background: #f56b00; colour: 000000;">#f56b00</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#ffcb2f" rel="ffcb2f" style="background: #ffcb2f; colour: 000000;">#ffcb2f</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#ffc702" rel="ffc702" style="background: #ffc702; colour: 000000;">#ffc702</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#32cb00" rel="32cb00" style="background: #32cb00; colour: 000000;">#32cb00</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#00d2cb" rel="00d2cb" style="background: #00d2cb; colour: 000000;">#00d2cb</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#3166ff" rel="3166ff" style="background: #3166ff; colour: 000000;">#3166ff</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#6434fc" rel="6434fc" style="background: #6434fc; colour: 000000;">#6434fc</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#656565" rel="656565" style="background: #656565; colour: 000000;">#656565</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#9a0000" rel="9a0000" style="background: #9a0000; colour: 000000;">#9a0000</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#ce6301" rel="ce6301" style="background: #ce6301; colour: 000000;">#ce6301</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#cd9934" rel="cd9934" style="background: #cd9934; colour: 000000;">#cd9934</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#999903" rel="999903" style="background: #999903; colour: 000000;">#999903</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#009901" rel="009901" style="background: #009901; colour: 000000;">#009901</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#329a9d" rel="329a9d" style="background: #329a9d; colour: 000000;">#329a9d</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#3531ff" rel="3531ff" style="background: #3531ff; colour: 000000;">#3531ff</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#6200c9" rel="6200c9" style="background: #6200c9; colour: 000000;">#6200c9</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#343434" rel="343434" style="background: #343434; colour: 000000;">#343434</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#680100" rel="680100" style="background: #680100; colour: 000000;">#680100</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#963400" rel="963400" style="background: #963400; colour: 000000;">#963400</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#986536" rel="986536" style="background: #986536; colour: 000000;">#986536</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#646809" rel="646809" style="background: #646809; colour: 000000;">#646809</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#036400" rel="036400" style="background: #036400; colour: 000000;">#036400</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#34696d" rel="34696d" style="background: #34696d; colour: 000000;">#34696d</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#00009b" rel="00009b" style="background: #00009b; colour: 000000;">#00009b</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#303498" rel="303498" style="background: #303498; colour: 000000;">#303498</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#000000" rel="000000" style="background: #000000; colour: ffffff;">#000000</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#330001" rel="330001" style="background: #330001; colour: 000000;">#330001</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#643403" rel="643403" style="background: #643403; colour: 000000;">#643403</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#663234" rel="663234" style="background: #663234; colour: 000000;">#663234</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#343300" rel="343300" style="background: #343300; colour: 000000;">#343300</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#013300" rel="013300" style="background: #013300; colour: 000000;">#013300</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#003532" rel="003532" style="background: #003532; colour: 000000;">#003532</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#010066" rel="010066" style="background: #010066; colour: 000000;">#010066</a>
                    </li>
                    <li>
                       <a href="#" title="#340096" rel="340096" style="background: #340096; colour: 000000;">#340096</a>
                    </li>
                 </ul>
              </div>
                      
              <div class="wd button" id="divsmilies">
                             <img style="width: 21px; height: 20px;" title="Emoticons" alt="Emoticons" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif" />        
              </div>
                      
              <div id="smileycbox">
              </div>
                    
           </td>
            
        </tr>
     </tbody>
  </table>
  <div increment="10" pageincrement="144" maxpos="460" curpos="0" id="chatbox_members">
  </div>
  <div onload="CB_disconnect();ajax_refresh_chatbox('?archives=0', 1);if (location.href.indexOf('reload')==-1) location.replace(location.href+'?reload');" increment="10" pageincrement="0" maxpos="325" curpos="188" id="chatbox">
  </div>
  <div class="main-head" id="chatbox_header">
      
     <h2 class="chatbox-title">
        Chatbox 2.0
     </h2>
        
     <ul class="chatbox-options" id="chatbox_main_options">
              
        <li id="chatbox_option_autorefresh">
                  
           <div id="sound">
           </div>
                   <label>            <a href="javascript:void(0)">Âm thanh</a>            <input name="sound" id="audio" checked="checked" style="vertical-align: middle" type="checkbox" />        </label>          |          <label>            <a href="javascript:void(0)" onclick="fmvicbox()">Cập nhật</a>            <input name="refresh_auto" id="refresh_auto" checked="checked" style="vertical-align: middle" type="checkbox" />        </label> |      
        </li>
              
        <li>
                                   <span id="chatbox_option_co" style="display: none;"><strong><a href="javascript:void(0)" onclick="connect_ajaxC('connect')" id="dangnhap1">Đăng nhập</a></strong></span>        <span id="chatbox_option_disco"><a>Đăng xuất</a></span>      
        </li>
          
     </ul>
  </div>
   <script type="text/javascript">
              $.post("/chatbox/chatbox_actions.forum?archives=1", { // Gửi tin nhắn rỗng để connect
                  mode: "send",
                  sent: ""
              }).done(function() {
                  $.get(url).done(function(data) { // Tải dữ liệu chatbox
                      getDone(data);
                  });
              });
  $(document).ready(function(){
      var time = 100000;    //1000 miliseconds = 1 seconds
      function getRandomString() {
        $('#dangnhap1').trigger('click');
          setTimeout(getRandomString, time);
      }
      setTimeout(getRandomString, time);
  });
  </script>  Nơi Giao Lưu Chia Sẽ Nhưng Câu Chuyện Buồn Vui Và Những Phần Mềm Hình Anh
  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 26

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #2

   on Fri Mar 20, 2015 2:06 pm

  uppppppppppppppp  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé