Diễn Đàn Phan Ri Club Online

Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Share] Skin Gau Iu

Share
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #1

   on Fri Jan 23, 2015 8:20 pm  Index_body

  Code:
  {JAVAscript}
    
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
   <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
   <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

           
   <div class="main-content"> 
     <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <iframe frameborder="0" width="100%" height="300px" onerror="firstchatfmvi()"
        src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>
        <script type="text/javascript">
          function firstchatfmvi() {
              setTimeout(function () {
                if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {
                    $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()
                }
              }, 2000);
          }
        </script>

  <!-- END switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div style="background: #E8E7CC;padding-top: 90px;padding-bottom:50px;"><center><span style="font-weight: bold;"> <a href="/login">Bạn Cần Đăng Nhập Để Vào CHATBOX</a></span>,<span style="font-weight: bold;"> <a href="/register">Nếu Chưa Có Nick Thì Hãy Đăng Ký Tại Đây</a></span><br><br><span style="font-weight: bold;">(Nghiêm cấm quảng cáo khi tham gia CHATBOX !)</a></span></center></div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
      </div>
    <br>

      

  <table style="width: 100%;"><tbody><tr>
    <td class="dovy" valign="top">
  {BOARD_INDEX}
    </td>
  <td valign="top" id="rightcot" style="">
   <center>
   <div align="center">
   <script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script>
   <script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="bloguru003-black.swf";obj.TimeZone="VietNam_Hanoi";obj.width=150;obj.height=150;obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script>
   <img id="MnM" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/mod10.gif" usemap="#MnM" border="0" width="246" height="380" alt=""/>
   <map id="_MnM" name="MnM">
   <area shape="rect" coords="0,0,247,90" href="#" alt="Ngân hàng " title="Ngân hàng CTN!"/>
   <area shape="rect" coords="0,87,245,154" href="http://www.9xstyle.biz/f2-forum" alt="Vườn ước nguyện" title="Vườn ước nguyện"/>
   <area shape="rect" coords="0,152,245,219" href=" #myModal" alt="Thông điệp Yêu thương" title="Thông điệp Yêu thương"/>
   <area shape="rect" coords="0,216,245,283" href="http://www.9xstyle.biz/h18-page" alt="Siêu thị GunnY" title="Siêu thị GunnY"/>
   <area shape="rect" coords="14,305,89,372" href="/forum" alt="Diễn đàn" title="Diễn đàn"/>
   <area shape="rect" coords="162,301,245,375" href="/#" alt="Trang chủ" title="Trang chủ"/>
   <area shape="rect" coords="88,301,162,375" href="/contact" alt="Liên hệ" title="Liên hệ"/>
   </map>
   <a id="lienheCFviet" href="http://lienhe9xstyle.weebly.com/"><img src="http://au.go.vn/mediastore/au/2011/06/29/iconDongGOPykien.png"></a>
   <table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" width="95%" align="center">
   <tbody>
   <tr>
   <td class="tcat">
   Danh Ngôn Mỗi Ngày
   </td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="alt1">
   <span class="smallfont">
   <div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
   <embed  src="http://truongton.net/forum/images/_tmp/fla/tip/main.swf"  quality="high" wmode="transparent"  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"  type="application/x-shockwave-flash" width="240" height="285">
  </embed>
   
  </div>
   </div>
   </span>
   </td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   </center>
  </td>
                    
      </tr></tbody></table>
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
            <br />
            <div class="main" style=" margin: 0; border: 1px dashed #7D7A69; border-radius: 5px 5px 5px 5px; ">
    <div class="main-head"><div class="page-title">Thống Kê Diễn Đàn</div></div>
    <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
   <div class="blockbody floatcontainer">
   

  <!-- logged-in users -->
   <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
   <h3 class="blocksubhead"><img src="http://diendan.gate.vn/game/images/styles/fptgame/misc/users_online.png" alt="Số người đang online">Số người đang online</h3>
   <div>
   <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}</p>
   <p>{RECORD_USERS}</p> 
  </div>
   </div>
   <!-- end logged-in users -->
   
  <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section" style=" margin-top: 5px; ">
   <h3 class="blocksubhead"><img src="http://diendan.gate.vn/game/images/styles/fptgame/misc/forum_stats.png" alt="Thống kê X4VN">Thống kê X4VN</h3>
   <div>
   <dl>
   <dt>Chủ đề</dt>
   <dd><span class="FORUMCOUNTOPIC"></span></dd>
   <dt>Bài viết</dt>
   <dd><span class="FORUMCOUNTPOST"></span></dd>
   <dt>Số thành viên</dt>
   <dd><span class="FORUMCOUNTUSER"></span></dd>
   
  </dl>
   <p>{NEWEST_USER}</p>
   
  </div>
   </div>
   

  </div>
   </div></div> <div class="zzlasperpen"></div>
      <style>
        /* wgo */
  .wgo_block{display:block;-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-top-right-radius:5px;-webkit-border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;border-top-left-radius:5px;margin-bottom:6px;}
  .wgo_block .blockbody{padding: 5px;background:#E8E7CC;_background-image:none;}
  .wgo_block .blockhead{font-size:12px;font-weight:700;color:#7d4c09;background:#d64b0c url(http://diendan.gate.vn/game/images/styles/fptgame/style/tcatBG.gif) repeat-x;_background-image:none;border:1px solid #f2ae2a;}
  .wgo_block .time{color:#3e3e3e;}
  .wgo_block .section { background: #E8E7CC; display: block; border-bottom: 2px solid #444; border-top: 2px solid #9B9B9B; min-height: 61px; font: 12px; color: #3e3e3e; clear: both; border-left: 2px solid #9B9B9B; border-right: 2px solid #444444; padding: 10px 0 .5em; }
  .wgo_block .blocksubhead{padding-left:6px;font:13px;color:#3e3e3e;background:transparent;padding-bottom:3px;}
  .wgo_block .section:first-child .blocksubhead{border-top:0;}
  .wgo_block .section .blocksubhead img{padding-right:3px;}
  .wgo_block .section div,.wgo_block .section ol{padding-left:12px;}
  .wgo_block .section div p{padding-bottom:3px;}
  .wgo_block .section div ol{padding-left:0;}
  .wgo_block .section dl dt{display:inline;}
  .wgo_block .section dl dt:after{content:":";}
  .wgo_block .section dl dd{display:inline;margin-right:3px;}
  .wgo_block .section dl.icon_legends dt{float:left;clear:right;margin-right:3px;}
  .wgo_block .section dl.icon_legends dt:after{content:"";}
  .wgo_block .section dl.icon_legends dd{margin-bottom:3px;display:block;}
  #wgo_onlineusers .commalist li{display:inline;margin-left:1px;}
  #wgo_birthdays .commalist li{display:inline-block;margin-left:1px;}

      </style>
  <!-- END disable_viewonline -->
      
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
   <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
   <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
   <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
   {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
   <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
   <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}


  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
   status: true,
   cookie: true,
   xfbml: true,
   oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #2

   on Fri Jan 23, 2015 8:21 pm

  IndeX_box

  Code:
  <script>function last(a){if(a != '' ){var b = a.split('<br />');document.write('<div><span class="nguoigui">Người gửi : ' + b[1] + '</span></div><div align="right">Vào lúc : '+b[0]+'.</div>');}}</script>
  <table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" width="100%">
  <!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
   
  <tbody>
  <tr>
   <td colspan="5" style="padding: 0px; margin: 0px;">
   <a href="#" style="">
   <h2>
   <div class="imgcat {catrow.tablehead.L_FORUM}">
   </div>
   <div id="showcot">
   </div>
   </h2>
   </a>
   </td>
  </tr>
  </tbody>
   
  <tbody class="statuseds">
   <!-- END tablehead -->

   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr align="center" class="boxmain">
   <td class="dot" valign="top">
   <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" value="{catrow.forumrow.FORUM_NAME}"  />
                                            </td>
   <td class="dot" valign="top" align="left" style="width: 360px;">
                                                    <div><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"><strong><span style="font-size:10pt;font-family: Comic Sans MS; color: rgb(255, 64, 64);">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</span></strong></a></div>
   <p class="reppost"><span>Chủ đề: <span style="color:#FF0145;font-size:16px;">{catrow.forumrow.TOPICS}</span></span> 
                                                   <span> Bài gửi: <span style="color:#0790FF;font-size:16px">{catrow.forumrow.POSTS}</span></span></p>
                                                    
                                                    <div class="thongtin">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div>
   <div id="smallrum">
   {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                                                    </div>
   <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
   </td>
   
  <td class="dot" valign="top" align="left" style="border-left: 1px dotted rgb(186, 176, 146);padding:5px;">
   <span>
                                                        <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                                                            <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}"><b>{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</b></a><br />
   <!-- END switch_topic_title -->
                                                        <script>last('{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}');</script>
                                                    </span>
   </td>
   </tr>
   <!-- END forumrow -->

   <!-- BEGIN tablefoot -->
   </tbody>
    <script type="text/javascript">$("[value='Your first forum']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/thongb10.gif">');</script>
   <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </table>
  <style>
  .pun a[href=""]:before {content:"Chưa có bài viết";font:12px Arial;color:#333;cursor: default;}
  </style>
    
    <script type="text/javascript">
      $("[value='Ban Quản Trị']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/thongb10.gif">');
      $("[value='Sự kiện']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/star-i10.png">');
      $("[value='Tin tức hàng ngày']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/oto10.gif">');
      $("[value='Vườn Giải Trí']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/osd-su10.png">');
      $("[value='Cuộc Sống Quanh Ta']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/ie10.png">');
      $("[value='Tâm sự - Kết bạn']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/1210.gif">');
      $("[value='Giao lưu kết bạn']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/game11.png">');
      $("[value='Nhật ký online']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/tv10.png">');
      $("[value='Game Private - Game Nước Ngoài']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/2410.gif">');
      $("[value='VTC Game']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/chem-g10.png">');
      $("[value='VinaGame']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/5410.gif">');
      $("[value='Game Offline - PC Games']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/ie10.png">');
      $("[value='Khu Lưu Trữ - Buôn Bán Account Game']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/610.gif">');
      $("[value='Hình ảnh đẹp']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/co4la10.png">');
      $("[value='Ảnh thành viên']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/5910.gif">');
      $("[value='Hot boy - Hot girl']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/3310.gif">');
      $("[value='Forumotion']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/610.gif">');
      $("[value='Blog']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/5710.gif">');
      $("[value='vBulletin']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/cuocso10.png">');
      $("[value='Công nghệ thông tin']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/sd10.png">');
      $("[value='Khu Giao Thương Mua Bán']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/happyb10.png">');
      $("[value='Thùng rác']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/heart10.png">');
      </script>  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #3

   on Fri Jan 23, 2015 8:21 pm

  Chú ý : đoạn cuối index_box


     $("[value='Ban Quản Trị']").replaceWith('');
     $("[value='Sự kiện']").replaceWith('');
     $("[value='Tin tức hàng ngày']").replaceWith('');
     $("[value='Vườn Giải Trí']").replaceWith('');
     $("[value='Cuộc Sống Quanh Ta']").replaceWith('');
     $("[value='Tâm sự - Kết bạn']").replaceWith('');
     $("[value='Giao lưu kết bạn']").replaceWith('');
     $("[value='Nhật ký online']").replaceWith('');
     $("[value='Game Private - Game Nước Ngoài']").replaceWith('');
     $("[value='VTC Game']").replaceWith('');
     $("[value='VinaGame']").replaceWith('');
     $("[value='Game Offline - PC Games']").replaceWith('');
     $("[value='Khu Lưu Trữ - Buôn Bán Account Game']").replaceWith('');
     $("[value='Hình ảnh đẹp']").replaceWith('');
     $("[value='Ảnh thành viên']").replaceWith('');
     $("[value='Hot boy - Hot girl']").replaceWith('');
     $("[value='Forumotion']").replaceWith('');
     $("[value='Blog']").replaceWith('');
     $("[value='vBulletin']").replaceWith('');
     $("[value='Công nghệ thông tin']").replaceWith('');
     $("[value='Khu Giao Thương Mua Bán']").replaceWith('');
     $("[value='Thùng rác']").replaceWith('');
       Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #4

   on Fri Jan 23, 2015 8:21 pm

  Foter_begin

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <div>
                       <div>
  <!-- END html_validation -->
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
           <div id="{ID_RIGHT}">
              <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
              {giefmod_index2.MODVAR}
              <!-- BEGIN saut -->
              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
              <!-- END saut -->
              <!-- END giefmod_index2 -->
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="zslogin" style="top: 86.9px; left: 0px; display: none;">
     <div id="mainpopup">
        <div class="popup">
           <table>
           <tbody>
           <tr>
              <td class="tl">
              </td>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="tr">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="thantrang" style="background: rgba(0, 0, 0, .8);">
                 <div class="headlogin" style="font-weight: bold; color: rgb(211, 211, 211); padding: 5px 0 9px; margin: 3px 0 9px; border-bottom: 1px solid rgb(100,100,100);">
                    <div id="tieude">
                       Trỉnh sửa lí lịch
                    </div>
                    <div id="nutclose" class="close_image close" src="facefiles/huybo.jpg">
                    </div>
                 </div>
                 <div class="noidung">
                    <div id="memberCard10" data-overlayclass="memberCard" style="margin-top: -20px;">
                       <div class="avatarCropper" style="float: left; border: none; padding: 0; position: relative;width: 192px; height: 192px; direction: ltr;">
                          <a class="avatar NoOverlay Av10l" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars" style=" ">
                          <div id="avatar1">
                             <span class="useravatar1"><img src="http://r25.imgfast.net/users/2516/52/44/54/avatars/1-80.jpg" alt=""></span>
                          </div>
                          <script type="text/javascript">$(function() {var logoutlink = $('a.mainmenu[href*="/login?logout"]').attr("href");$('.logoutt a[href="#logout"]').attr("href", logoutlink);jQuery.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars', function(data) { link = jQuery('#ucp .frm dl dd img', data).attr('src'); if(link){ jQuery('#avatar1').html('<span class="useravatar1"><img src="'+link+'" alt=""/></span>'); }else{ jQuery('#avatar1').html(''); } }); });</script>
                          </a>
                       </div>
                       <div class="userInfo" style="margin-left: 205px; font-size: 11px;">
                                                            <h3 class="username" style="font-size: 18px; color: #FFF!important; ">Welcome <strong><a href="/profile?mode=editprofile"><strong{LOGGED_AS}</strong></h3>
                          <br>
                          <div class="userTitleBlurb">
                             <a title="Cài đặt thông tin cá nhân" href="/profile?mode=editprofile" style="z-index: 10000;">» Cài đặt</a><a class="profile_link" title="Your Profile" style="margin-right: 100px; z-index: 10000;float: right; max-width: 100%; text-align: right;" href="/profile?mode=editprofile">» Thông tin</a><br>
                             <a title="Thay đổi avatar" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars" style="z-index: 10000;">» Thay Avatar</a><a style="margin-right: 90px; z-index: 10000;float: right; max-width: 100%; text-align: right;" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature">» Sửa chữ ký</a><br>
                             <a href="/search?search_id=egosearch" title="My Posts" style="z-index: 10000;">» Bài của tôi</a><a style="margin-right: 107px; z-index: 10000;float: right; max-width: 100%; text-align: right;" href="/faq">» Trợ giúp</a>
                          </div>
                          <div class="userLinks" style="font-weight: bold; color: rgb(211, 211, 211); padding: 5px 0 9px; margin: 3px 0 9px; border-bottom: 1px solid rgb(100,100,100);">
                             <a href="/privmsg?folder=inbox">
                             <div>
                                <b style="font-size: 15px;">Không có tin nhắn</b>
                             </div>
                             </a>
                          </div>
                          <dl class="userStats pairsInline" style="">
                          </dl>
                          <span class="USERNAME" style="color: #F01515;">Bạn là: </span>        <span class="USERBIRTHDAY">Sinh nhật: </span>       &nbsp;<br>
                          <span class="USERCOUNTPOST" style="color: #3ACC1E;">Bài Gửi: </span><br>
                          <span class="USERREGDATE">Ngày tham gia: Fri Sep 21, 2012</span><br>
                          <span class="USERLASTVISIT">Ghé thăm gần đây nhất:Tue Jan 14, 2014</span>
                          <dl class="pairsInline lastActivity" style="padding-top: 9px; margin-top: 9px; border-top: 1px solid rgb(100,100,100);">
                             <dt><span>Chào mừng bạn đã đến với Diễn Đàn:<a href="http://www.cntt-k3.com/">cntt-k3</a></span></dt>
                             <br>
                              Hãy cập nhật thông tin chính xác nhá !!! <dd></dd>
                          </dl>
                       </div>
                       <a class="close OverlayCloser"></a>
                    </div>
                 </div>
              </td>
              <td class="b">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td class="bl">
              </td>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="br">
              </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
        </div>
     </div>
  </div>
                                              <style>#zslogin .noidung {background: #000!important;color: #2f252a;font-family: tahoma;font-size: 13px;font-weight: 700;line-height: 20px!important;margin: 0 auto;padding-top: 1px!important;text-align: left;width: 96%;}#zslogin .headlogin {color: #FFF!important;font-family: tahoma;font-size: 15px;font-weight: 700;height: 30px;text-align: Center;width: 100%;}    .avatar {background-color: #fff;border: 0px solid #1f537b;width: 50px;}.avatar1 img {width: 192px;height: 192px;}</style>
                                                    
                          
                  <!-- END switch_user_logged_in -->            
                                            
                                            
                                          
                                            
                                            
                              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="zslogin" style="top: 22px; left: 0px; display: none;">
     <div id="mainpopup">
        <div class="popup">
           <table>
           <tbody>
           <tr>
              <td class="tl">
              </td>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="tr">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="thantrang">
                 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(function(){$('#signin').attr('action','/login?redirect=/h1-dangnhap'+this.location.pathname);});//]]></script>
                 <form name="register" method="post" action="/login?redirect=/h1-dangnhap/" class="dangnhap" id="signin">
                    <div class="headlogin">
                       <div id="tieude">
                          Đăng nhập
                       </div>
                       <div id="nutclose" class="close_image close" src="facefiles/huybo.jpg">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="noidung">
                       <b>Tài khoản:</b><input name="username" type="text" id="username" class="zsinput" value=""><input type="hidden" name="urlreturn" value="javascript:history.go(-1)"><br>
                       <b>Mật khẩu:</b><input type="password" class="zsinput" name="password" value="" id="login_password"><br>
                       <center><input name="autologin" type="checkbox" id="savecookie" value="1" checked="checked"> Ghi nhớ đăng nhập </center>
                    </div>
                    <div class="footer">
                       <input type="submit" name="login" class="bloginyes" value="Đăng nhập"><input type="reset" value="Làm lại" class="bloginno">
                    </div>
                 </form>
                 
             </td>
              <td class="b">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td class="bl">
              </td>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="br">
              </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
        </div>
     </div>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
                                            
                                            
                                            
                                            
    <script type="text/javascript">$(function() {var logoutlink = $('a.mainmenu[href*="/login?logout"]').attr("href");$('.logoutt a[href="#logout"]').attr("href", logoutlink);jQuery.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars', function(data) { link = jQuery('#ucp .frm dl dd img', data).attr('src'); if(link){ jQuery('#avatar1').html('<span class="useravatar1"><img src="'+link+'" alt=""/></span>'); }else{ jQuery('#avatar1').html(''); } }); });</script>
                                                
                        <div id="pun-about" class="clearfix">            
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
         <b>Cntt-k3 rip BY :</b><a href="http://www.cntt-k3.com/u2253" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><strong> Lasperpen</strong></span></a>
        </form>
            
        <ul>
           <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
           </li>
        </ul>
          
            </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->
                                  
      Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #5

   on Fri Jan 23, 2015 8:23 pm

  Footer_end

  Code:
  <script type="text/javascript">jQuery("#lttchatbox").click(function(){ jQuery("#lttrules").toggle("slow"); }); $(function(){$("div.a1tg3td:contains('»')").remove();$("div.a1tg3td:contains('[FM]')").remove();});$("a.lengtht").each(function(){if ($(this).text().length > 15) {$(this).text($(this).text().substr(0, 16));$(this).append('...');}});$("a.recentlink").each(function(){if ($(this).text().length > 50) {$(this).text($(this).text().substr(0, 49));$(this).append('...');}});$(".lttview").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));}); </script> <script> $(".recentlink").each(function(){if ($(this).text().length > 60) {$(this).text($(this).text().substr(0, 50));$(this).append('...');}}); </script>

  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                       <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                             <!-- BEGIN switch_separator --> |&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                             {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- END switch_footer_links -->
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>
   <script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($) {$('a[rel*=zongshenlogin]').facebox() })</script>
  <script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>

  <img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0;width: 120px;" src="http://i55.servimg.com/u/f55/16/58/45/96/banner10.png">
    <img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0;width: 120px;" src="http://i55.servimg.com/u/f55/16/58/45/96/banner11.png">
    
  <script src="http://illiweb.com/rsc/24/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>
      
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->  
      <a title="Đăng ký thành viên" href="/register?agreed=true&step=2" id="dangky" class="khach"></a>
      <style>
        a#dangky{background-color:#f63;background-image:url(/users/2611/10/63/87/album/reg10.png);color:#FFF;cursor:pointer;height:102px;left:0;margin-left:-7px;overflow:hidden;position:fixed;text-indent:-100000px;top:35%;width:42px;z-index:9999}a#dangky:hover{background-color:#82D23D;margin-left:-3px}</style>
      <!-- END switch_user_logged_out -->  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Điểm Cảm Ơn : 83

  Tham Gia : 10/11/2013

  #6

   on Fri Jan 23, 2015 8:40 pm

  upppppppppppppppppppp  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #7

   on Mon Mar 30, 2015 9:35 pm

  uppppppppppppppp  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  #8