Diễn Đàn Phan Ri Club Online

Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Hướng Dẫn - Code] Code Nút Thích Và Không Thích Style Lion VIP [phpBB2]

Share
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #1

   on Fri Jan 03, 2014 8:57 pm

  Demo:  Cách Làm:

  Code:
  <br>
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->      
   <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe>
  <!-- BEGIN switch_no_bar -->
    <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
   <!-- END switch_no_bar -->
   <!-- BEGIN switch_bar -->
    <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
   <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active -->
  <br>
  <div style="float: left; left:375px;position:absolute;top:7px;">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote vote-button" title="Like Vì Bài Viết Hay !">
            <!-- BEGIN switch_vote -->
     <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
      <!-- END switch_vote -->
      </div>
  <div class="vote vote-button" title="Dislike Vì Bài Viết Chưa Tốt !">
            <!-- BEGIN switch_vote -->
     <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>
          <!-- END switch_vote -->
      </div>

      <div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"> Chờ chút nhé ^^! </div>
  <!-- END switch_vote_active -->
  </div></div>

  Bước 2: Chèn Code Sau Vào Cuối Viewtopic_body:

  Code:
  <script type="text/javascript">
   function chvote(a, b) {
     "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
     var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
        c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
        b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
     return votetrans(b)
  }
  $(".c3zvau").each(function () {
     var a = $(this).text();
     $(this).html(votetrans(a))
  });

  function votetrans(a) {
     if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên thích điều này</span>";
     var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,
        a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),
        d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + "+</span>" : "",
        c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",
        a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + "-</span>" : "",
        b = Math.round(100 * b);
     return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Đánh giá: " + b + "%</span>"
  }
  $(".lvote").click(function () {
     "c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");
     var a = $(this).attr("target"),
        b = $(this).attr("alt"),
        d = $("." + a).attr("title");
     $("#" + a).show();
     $("." + a).html(chvote(b, d));
     $("#" + a).fadeIn("slow").animate({
        opacity: 1
     }, 1500).fadeOut("slow", function () {
        $("." + a).fadeOut("slow").animate({
           opacity: 1
        }, 1E3).fadeIn()
     });
     $("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")
  });
  </script>

  Bước 3: Chèn Code Sau Vào Cuối CSS:

  Code:
  300;padding: 0.7em 0.1em;}
  .numtopF{margin-right:-12px!important}
  a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox'],#left,#textarea_content dt,#dulieutip,#dulieupostter,#sapxepdulieu{display:none}
  .hihi {font-size: 11px!important}

  .dacong{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:14px;width:16px;text-align:middle;}.datru{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}
  .vote-button{float:left;width:75px}
  .c3zplus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:13px;width:16px; text-align:middle; margin-left:-113px;}
  .c3zplus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;padding:5px 8px 5px 25px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
  .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
  .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
  .c3zminus {background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll #ECEEF5;
  background-position: 6px 36%;background-repeat: no-repeat;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px;color: white!important;display: block;float: left;height: 13px;margin: -4px 0px 0;padding: 4px 4px 5px 24px;position: relative;text-align: left;width: 55px;}
  .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}


  Được sửa bởi Admin ngày Wed Dec 21, 2016 2:32 pm; sửa lần 1.  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #2

   on Fri Mar 20, 2015 2:12 pm

  uppppppppppppppp  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé