Diễn Đàn Phan Ri Club Online

Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Hướng Dẫn - Code] Code Vòng Ánh Sáng Xoay Quanh & Chạy Theo Chuột

Share
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #1

   on Fri Jan 03, 2014 9:00 pm

  Demo: http://lionvip2.forumvi.com/forum

  Cách Làm:

  Modules -> HTML & JAVASCRIPT -> Javascript codes management -> Creat a new javascript

  Tile: Đặt Tùy Ý
  Placement: In all the pages

  Copy Code Dưới Đây Và Dán Vào:

  Code:
  (function(){

  //Configure here...

  var xCol = "#ff0000";
  var yCol = "#99FC05";
  var zCol = "#0000ff";
  var n = 6;  //number of dots per trail.
  var t = 40;  //setTimeout speed.
  var s = 0.2; //effect speed.

  //End.

  var r,h,w;
  var d = document;
  var my = 10;
  var mx = 10;
  var stp = 0;
  var evn = 360/3;
  var vx = new Array();
  var vy = new Array();
  var vz = new Array();
  var dy = new Array();
  var dx = new Array();

  var pix = "px";

  var strictmod = ((document.compatMode) &&
  document.compatMode.indexOf("CSS") != -1);


  var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");
  var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");
  var idx = d.getElementsByTagName('div').length;

  for (i = 0; i < n; i++){
  var dims = (i+1)/2;
  d.write('<div id="x'+(idx+i)+'" style="position:absolute;'
  +'top:0px;left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
  +'background-color:'+xCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>'

  +'<div id="y'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;'
  +'left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
  +'background-color:'+yCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>'

  +'<div id="z'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;'
  +'left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
  +'background-color:'+zCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>');
  }

  if (domWw) r = window;
  else{
    if (d.documentElement &&
    typeof d.documentElement.clientWidth == "number" &&
    d.documentElement.clientWidth != 0)
    r = d.documentElement;
   else{
    if (d.body &&
    typeof d.body.clientWidth == "number")
    r = d.body;
   }
  }


  function winsize(){
  var oh,sy,ow,sx,rh,rw;
  if (domWw){
    if (d.documentElement && d.defaultView &&
    typeof d.defaultView.scrollMaxY == "number"){
    oh = d.documentElement.offsetHeight;
    sy = d.defaultView.scrollMaxY;
    ow = d.documentElement.offsetWidth;
    sx = d.defaultView.scrollMaxX;
    rh = oh-sy;
    rw = ow-sx;
   }
   else{
    rh = r.innerHeight;
    rw = r.innerWidth;
   }
  h = rh;
  w = rw;
  }
  else{
  h = r.clientHeight;
  w = r.clientWidth;
  }
  }


  function scrl(yx){
  var y,x;
  if (domSy){
   y = r.pageYOffset;
   x = r.pageXOffset;
   }
  else{
   y = r.scrollTop;
   x = r.scrollLeft;
   }
  return (yx == 0)?y:x;
  }


  function mouse(e){
  var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
  if (!e) e = window.event;    
   if (typeof e.pageY == 'number'){
    my = e.pageY - msy + 16;
    mx = e.pageX + 6;
   }
   else{
    my = e.clientY - msy + 16;
    mx = e.clientX + 6;
   }
  if (my > h-65) my = h-65;
  if (mx > w-50) mx = w-50;
  }  function assgn(){
  for (j = 0; j < 3; j++){
   dy[j] = my + 50 * Math.cos(stp+j*evn*Math.PI/180) * Math.sin((stp+j*25)/2) + scrl(0) + pix;
   dx[j] = mx + 50 * Math.sin(stp+j*evn*Math.PI/180) * Math.sin((stp+j*25)/2) * Math.sin(stp/4) + pix;
  }
  stp+=s;

  for (i = 0; i < n; i++){
   if (i < n-1){
    vx[i].top = vx[i+1].top; vx[i].left = vx[i+1].left;
    vy[i].top = vy[i+1].top; vy[i].left = vy[i+1].left;
    vz[i].top = vz[i+1].top; vz[i].left = vz[i+1].left;
   }
   else{
    vx[i].top = dy[0]; vx[i].left = dx[0];
    vy[i].top = dy[1]; vy[i].left = dx[1];
    vz[i].top = dy[2]; vz[i].left = dx[2];
    }
   }
  setTimeout(assgn,t);
  }


  function init(){
  for (i = 0; i < n; i++){
   vx[i] = document.getElementById("x"+(idx+i)).style;
   vy[i] = document.getElementById("y"+(idx+i)).style;
   vz[i] = document.getElementById("z"+(idx+i)).style;
   }
  winsize();
  assgn();
  }


  if (window.addEventListener){
   window.addEventListener("resize",winsize,false);
   window.addEventListener("load",init,false);
   document.addEventListener("mousemove",mouse,false);
  }  
  else if (window.attachEvent){
   window.attachEvent("onload",init);
   document.attachEvent("onmousemove",mouse);
   window.attachEvent("onresize",winsize);
  }

  })();


  Được sửa bởi Admin ngày Wed Dec 21, 2016 2:32 pm; sửa lần 1.  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
  Admin
  avatar

  Giới Tính : Nam

  Xu : 25

  Điểm Cảm Ơn : 114

  Tham Gia : 18/10/2013

  Birthday : 11/03/1992


  #2

   on Fri Mar 20, 2015 2:10 pm

  xemmmmmmmmmmm  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé